ประกาศ!


สิ้นสุดการลงทะเบียนเพิ่มการรับประกัน Hitachi 3 Years Care

สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าฮิตาชิภายในปี 2563


สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าฮิตาชิ

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ท่านสามารถลงทะเบียนเพิ่มการรับประกันเป็น 3 ปี ผ่านช่องทางต่อไปนี้

Call Center : 02 335 5455

Line : HitachiSalesTH_Care

Line@ : @hst-thcare